Inhoud bewerken
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Privacyverklaring

Ede Today is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Je kunt contact opnemen via de volgende adressen:

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ede Today verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via beheerder@edetoday.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ede Today verwerkt jouw persoonsgegevens voor het volgende doel:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Ede Today neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ede Today) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ede Today bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen wat betreft de persoonsgegevens: 
 1. Ontvangen: zodra wij persoonsgegevens via onze website ontvangen, komen deze gegevens aan de achterkant van onze website terecht. 
 2. Analyseren: nadat wij het ontvangen hebben bekijken we de gegevens, vraag, klacht of opmerking. 
 3. Verwerken: op het moment dat we de gegevens bekeken hebben, verwerken wij ze om te reageren op de vraag, klacht of opmerking. Daarnaast kan er (bij een tip) de vraag komen of we de persoon, die de gegevens aan ons heeft verstrekt, verder mogen spreken of interviewen rondom het onderwerp.
 4. (Wachten op mogelijke respons: als dit gevraagd wordt van de persoon, wachten we op respons)
 5. Afhandelen en bewaren: zodra alle gegevens geanalyseerd en verwerkt zijn, worden ze nog maximaal 2 maanden bewaart. Als er in de tussentijd nogmaals contact is met dezelfde persoon, begint het bewaartermijn weer opnieuw vanaf stap 2. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ede Today verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Op deze website wordt de feed van de social media accounts van Ede Today weergegeven (Facebook en Instagram). Ondanks dat vele gebruikers vaak denken dat hun gegevens dan gedeeld worden met deze partijen is dat meestal niet zo. Ook Ede Today deelt geen gegevens van haar gebruikers met bijvoorbeeld Facebook, zonder daar toestemming van de gebruiker te hebben. 

Een andere partij is Weerplaza. Samen met Ede Today bieden zij een weerwidget op de websites van Ede Today aan. De cookies op deze websites zijn er alleen om gegevens over de widget, zoals de locatie en vormgeving van de widget, door te geven en ontvangen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ede Today gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De voorkeuren voor de cookies die Ede Today gebruikt zijn te personaliseren in het cookiemenu van de cookie-instellingen. Deze zijn op elke pagina van Ede Today aan te passen. Daarnaast vindt er maandelijks een automatische scan plaats. Bij zo’n scan kunnen er verschillende dingen gebeuren: 

 1. Er gebeurt niks. Dit kan komen doordat er geen nieuwe cookies gedetecteerd zijn.
 2. Er komen nieuwe cookies bij in het cookiemenu. In de cookie-instellingen kunnen deze ‘nieuwe cookies’ naar voorkeur geaccepteert of geweigerd worden. 
 3. Er worden cookies verwijderd uit het cookiemenu. De website en of servers van Ede Today heeft deze cookies niet meer nodig. Als gebruiker hoeft u niets meer te doen. De cookies zullen automatisch verwijderd worden van uw apparaat. 
 4. Er worden zowel nieuwe cookies toegevoegd als cookies verwijderd in/uit het cookiemenu. Bij nieuwe cookies kunt u de handelingen bij 2. doen. Bij verwijderde cookies hoeft u, zoals bij 3. niets te doen. Cookies worden automatisch verwijderd van uw apparaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ede Today en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar beheerder@edetoday.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Ede Today wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ede Today neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via privacy@edetoday.nl. Ede Today heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • TLS (voorheen SSL): Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres

Tot slot

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle websites, doorsturingen, domeinnamen en servers van Ede Today. 

De websites, doorsturingen, domeinnamen en servers van Ede Today: 

 • www.edetoday.nl (website)
 • www.edetoday.online (doorsturing naar www.edetoday.nl, domeinnaam voor de toekomst)
 • www.edetoday.shop (doorsturing naar www.edetoday.nl, domeinnaam voor de toekomst)
 • www.edetoday.nl (domeinnaam)
 • www.corona.edetoday.nl (domeinnaam)
 • www.edetoday.online (domeinnaam)
 • www.edetoday.shop (domeinnaam)
 • mail.edetoday.nl (server)
 • host.edetoday.nl (server)
 • pop.edetoday.nl (server)
 • ftp.edetoday.nl (server)
 • smtp.edetoday.nl (server)
 • mail.corona.edetoday.nl (server)
 • host.corona.edetoday.nl (server)
 • pop.corona.edetoday.nl (server)
 • ftp.corona.edetoday.nl (server)
 • smtp.corona.edetoday.nl (server)
 • mail.edetoday.online (server)
 • host.edetoday.online (server)
 • pop.edetoday.online (server)
 • ftp.edetoday.online (server)
 • smtp.edetoday.online (server)
 • mail.edetoday.shop (server)
 • host.edetoday.shop (server)
 • pop.edetoday.shop (server)
 • ftp.edetoday.shop (server)
 • smtp.edetoday.shop (server)
Ede Today mag op ieder moment iets veranderen in haar privacyverklaring zonder gebruikers daarover te informeren. Enkel bij zeer ingrijpende veranderingen is Ede Today verplicht om dat te melden.
Dit is de privacyverklaring van Ede Today, versie 3.0. Deze versie is voor het laatst gewijzigd op vrijdag 12 juni 2020, 13:27uu

 

Tip ons!

Heb je iets interessants te melden of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via het contactformulier, de mail of social media!

© Ede Today 2020 – Alle rechten voorbehouden